Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 1 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Nết người quân tử, lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 2 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Lấy ngay chính đề phòng kẻ gian, lấy cần kiệm ngăn ngừa lãng phí.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 3 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Phàm việc học, cần phải tĩnh, để thành tài, cần phải học, không học thì không lấy gì phát triển tài năng, không quyết chí thì không cách gì thành tựu việc học.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 4 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 5 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Vì lợi kết giao, khó đi được xa.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 6 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Khi uống say có thể nhìn được tính cách.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 7 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 8 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 9 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 10 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Người biết lo xa thì bình an, kẻ không lo nghĩ thì nguy khốn.

tong hop nhung cau noi hay cua gia cat luong noi tieng nhat 11 - Tổng hợp những câu nói hay của Gia Cát Lượng nổi tiếng nhất

Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Những thời điểm dễ bị cảm cúm nhất trong mùa đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *